<<Forrige prosjekt | | Neste prosjekt>>
   

«Perler»

Utsmykking avd. for barne- og ungdomspsykiatri Haukeland sykehus, Bergen.
Oppdrag v Koro.
Serie om 6 - 7 st «perler», spredd ut mellom de ulike avdelinger.
Stål, variabel  dimensjon, (ca 100 - 150 cm)
Samarbeidsprosjekt med Mari Røysamb