<<Forrige prosjekt | | Neste prosjekt>>
   

«Mule»

Mule alders- og sykehjem (demens) Porsgrund 2017
Utsmykking v. Porsgrund kommune
Samarbeidsprosjekt med Mari Røysamb

Skulpturer i bronse, stål og stein. Fundament og figur utviklet parallellt som integrerte deler
Dimensjoner variable