<<Forrige prosjekt | | Neste prosjekt>>
   

”Grande Boule”

Skjold leir Bardufoss 2012
Samarbeidsprosjekt med Mari Røysamb

6 polerte stålkuler 200 cm diam + 1 rødlakkert 100 cm diam.

«Grande Boule» -Boulebane

Boulebane (granitt)  12 x 4 m.( 2015)
Pendang til «Grande boule» - og som sosial interaktivitet.
Ment å brukes av sivil og militær personal, der rekreasjon og relasjonsbygging er et av målen

6 sett graverte kuler med ulike symboler relaterende til mulige metaforiske lesninger (implicit også de store kulerne)