<<Forrige prosjekt | | Neste prosjekt>>
   

Ca 100 metronomer
(fluxus by chance)

100 metronomer, til å begynne med taktfast kneppende vifter med sine norske flagg. Etter hvert alt mer kaotisk og usynkronisert, i takt med at det ebber ut

2005

Til 100 års jubileet av unionsoppløsningen
(Kunstbanken og ØKS/ Hartgate, Fredriksten m. støtte av Kulturrådet)

(Fluxus by chance ; Det viste seg etter hvert at det finns et overlappende fluxusverk fra 60-tallet)

 

 

 

 

(55 av dem)